Vikariepool

Personuppgifter

För att jobba inom Fryshuset krävs att du kan visa ett utdrag ur belastningsregistret. Se till att du har ett utdrag som inte är äldre än ett år att visa upp innan du ska jobba hos oss.


Ungdomskultur
Kan vara jobb som fritidsledare, tränare, ungdomsledare mm.
Arbete och entreprenörskap
Kan vara jobb som ungdomsvärd inom Lugna gatan, arbete på evenemang och läger mm.
Skolor
Innebär jobb som vikarie inom folkhögskola, gymnasie- eller grundskola. Även undervisning i modersmål.
Föredöme och Framtidstro
Kan vara jobb som ungdomsledare, assistent vid evenemang mm.
Service
Kan vara jobb inom städ, evenemang, fastighet och reception.


DagtidKvällstidNattetidHelger


Grundläggande kunskaperBegränsade kunskaperProfessionella kunskaperFullständigt professionella kunskaperKunskaper på modersmåls- eller tvåspråkig nivå


NejJa


NejJa